SÜDAMEGA SAARDES – MÕTLEME JA TEEME KOOS!

ANNAME PARIMA SAARDE VALLA KÕIGI PAIKADE, KODUDE JA ELUALADE EDENDAMISEKS

ARENDAME KAASATES JA KOOSTÖÖS, HOOLEGA MÕELDES JA KINDLALT OTSUSTADES, VIIME OTSUSTATU ELLU VIIVITUSTETA, VÄLISTAME HUVIDE KONFLIKTID VALLA JA ALLASUTUSTE JUHTIMISEL, KULUTAME SÄÄSTLIKULT, AUSTAME TEHTUT JA TRADITSIOONE, UUENDAME LÄBIMÕELDULT JA KIIRESTI.

PEAME TÄHTSAIMAKS

LAPSI JA NOORI, KORRAS LASTEAEDU JA KOOLE, HEAD ÕPPIMIST JA ÕPETAMIST, NOORI JA VANU, KULTUURI-, SPORDI-, VABA AJA JA SELTSITEGEVUSE HÄID VÕIMALUSI KÕIGILE, EAKAID JA ABIVAJAJAID, KVALITEETSET SOTSIAALABI JA -HOOLDUST, KORRAS TARISTUT, TEEDEVÕRKU, SIDET JA MUUD TARISTUT, NENDE KIIRET UUENDAMIST ELANIKE, ETTEVÕTETE JA KÜLALISTE HUVIDES.

EDENDAME ELU-, TÖÖ- JA PUHKEKESKKONDA LOODUST TUNDES, AUSTADES JA SÄÄSTES, HOIAME JA HINDAME OMA

ILUSAID KODUSID, ASULAID, ASUTUSI JA ETTEVÕTTEID, KORRAS JA HÄSTI MAJANDATUD PÕLDE JA METSI.

KAITSEME OMA RIKKALIKKU LOODUST JA ELUKESKKONDA

ARUTAME JA OTSUSTAME KOOS - KIIRRAUDTEE, ELEKTRITUULIKUD JA KRUUSAKARJÄÄRID ÜKSNES SOBIVASSE KOHTA, TUULIKUID JA KARJÄÄRE PARASJAGU, MITTE ÜHTEGI ROHKEM.

MEILE MEELDIVAD

ERINEVAD IDEED, KAALUKAD MÕTTED JA ARUKAS AKTIIVSUS,


MEILE EI MEELDI
LOHAKUS JA LAISKUS, ISEKUS JA TIGEDUS, RUMALUS JA AUTUS.

 

MEID ON 29 INIMEST KÕIGIST VALLA PAIGUST JA KÕIGILT ELUALADELT, NOORTEST VANADENI.

 

OLEME SÜDAMEGA SAARDES, KUTSUME KÕIKI VALIMA –

VALLAVOLIKOGUSSE VAID ARUKAD, HEAD JA

KOOSTÖÖTAHTELISED INIMESED!

 

10.09.2021

Scroll to top